ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JIHLAVA
MGR. MARCELA HŘEBÍČKOVÁ

Potřebujete právní pomoc nebo radu advokáta? Advokátní kancelář Mgr. Marcely
Hřebíčkové se sídlem v Jihlavě nabízí veškeré právní služby a poradenství ve většině
oblastí práva. Služby nabízíme jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Poskytujeme advokátní služby z těchto oblastí práva

  • PRACOVNÍ PRÁVO
  • OBCHODNÍ PRÁVO
  • RODINNÉ PRÁVO
  • OBČANSKÉ PRÁVO
  • TRESTNÍ PRÁVO
  • ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Vždy se snažíme o co nejvyšší míru kvality a odbornosti právních služeb. V oboru advokacie máme dlouhodobé zkušenosti, které vždy využíváme ve prospěch klienta. Klademe důraz na individuální přístup ke klientovi a operativnost právních služeb dle požadavků klientů.

Advokátní služby Vám nabízíme za přiměřené a rozumné ceny (dle advokátního tarifu).
Poskytujeme jak jednorázové konzultace, tak dlouhodobou advokátní podporu. Služby, jako sepisování smluv, advokátní úschova, či právní zastoupení v řízeních občanskosprávních, rozhodčích, trestních a správních jsou samozřejmostí.

Věříme, že se na nás s důvěrou obrátíte. Naše pracovní doba je flexibilní, můžete nás kontaktovat kdykoliv e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktujte naši právní kancelář

Hřebíčková Marcela Mgr.

advokát, právní zástupce
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
Mobil: +420732707024
E-mail: akhrebickova@post.cz

IČ: 66256976
V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 10012.

Potřebujete právní pomoc? Napište!